Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kobiety w IT - czy mają możliwość rozwoju?

Nie da się ukryć, że kobiety w IT stanowią mniejszość. Często też są traktowane z niejakim politowaniem, co jest niestety objawem dyskryminacji kobiet w IT. Czy mimo to mają one możliwość rozwoju w tej branży? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w niniejszym artykule.

Branża IT - ciągły nabór

Branża IT prężnie się rozwija, w związku z tym ciągle pojawiają się na rynku nowe oferty pracy, a specjalista w tym zakresie jest na wagę złota. W IT pracują zarówno mężczyźni, jak i kobiety, co jest oczywistością, jednak w świadomości ludzi przykładowo programista znacznie częściej kojarzony jest z mężczyzną. Kobiety w IT nie są jednak niczym niecodziennym. Czy pojawiająca się dyskryminacja przeszkadza w ich rozwoju na tym rynku?

Kobiety w IT - czy są dyskryminowane?

Sytuacją idealną jest równe traktowanie pracowników obu płci. Pracodawcy zazwyczaj przestrzegają tych reguł, zachowania takie są bowiem zabronione w Kodeksie pracy.

Art. 183a

§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.

 

Jednak coraz więcej mówi się o tym, że kobiety w IT są dyskryminowane przez swoich kolegów z pracy. To oni bardzo często bagatelizują ich pracę i umiejętności, jawnie pokazują swoją domniemaną wyższość. Z niewiadomych powodów uważają, że kobiety nie odnajdują się w tej dziedzinie, co jest oczywiście nieprawdą. Zazwyczaj przekazują im zadania mało ambitne, niewymagające, bo uważają, że z poważniejszymi problemami sobie nie poradzą.

Dodatkowo bardzo krzywdząco przyjęło się, że kobiety w IT są zaniedbane, nieatrakcyjne, a bzdurności takich twierdzeń z pewnością nie trzeba udowadniać. Strój i wygląd nie świadczy bowiem o wiedzy, a już na pewno nie o branży, w jakiej pracujemy.

Niestety, takie zachowanie kolegów z pracy bywa powszechne, a pracodawcy nie reagują. W związku z tym kobiety w IT czują się często bezsilne, rezygnują z pracy, a nawet kariery w tym sektorze!

Przeprowadzone zostały badania, które udowodniły, że kobiety nie radzą sobie gorzej, ich praca jest tak samo cenna, jak praca mężczyzn w IT. Jednak często tłamszone i sprowadzane do parteru nie potrafią sobie poradzić z dyskryminowaniem.

Kobiety w IT mogą się rozwijać

Choć sytuacja kobiet w IT nie jest łatwa, kobiety w IT mogą się rozwijać dzięki wsparciu innych kobiet, które działają w tej branży. Prowadzone są szkolenia z programowania dla kobiet (na przykład przez społeczność Girls Geek Carrot, Kobiety do kodu, Code Girls), spotkania, konferencje.

Dodatkowo kobiety wymieniają się doświadczeniami na wspierających grupach na Facebooku. Ta społeczność wie, że musi się wspierać, aby zaznaczyć swoją obecność w tej branży, walczyć z seksizmem i dyskryminacją.

W sieci można również znaleźć blogi, które przekonują kobiety do rozpoczęcia pracy w zawodach związanych z branżą IT (na przykład kobietydokodu.pl). Strony te gromadzą nie tylko informacje o szkoleniach, rekrutacji, lecz także lekcje kodowania.

Coraz więcej kobiet decyduje się na pracę w IT, jednak nie dominują one w tej branży. Z ich obecnością wiąże się wiele krzywdzących stereotypów, z którymi warto walczyć, na przykład poprzez dołączanie do społeczności kobiet zajmujących się tego rodzaju pracą. Rozwój jest możliwy i potrzebny, nie warto się więc poddawać!