Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Rozpoczęcie działalności gospodarczej krok po kroku

Dla wielu z nas założenie działalności gospodarczej wydaje się trudne i bardzo pracochłonne. Jeśli jednak odpowiednio się do tego przygotujemy, z pewnością poradzimy sobie szybko i sprawnie. Po tym, jak znaleźliśmy pomysł na innowacyjny biznes i pozyskaliśmy finanse, czas na rozpoczęcie działalności! Jak to zrobić? Podpowiadamy w niniejszym artykule!

Nie zawsze musisz rejestrować działalność

Zanim przedstawimy kroki, które należy podjąć w celu zarejestrowania działalności, warto dodać, że nie zawsze mamy taki obowiązek.

Kiedy więc nie trzeba rejestrować swojej działalności w CEIDG? Jeśli prowadzisz działalność wyłączoną z tego obowiązku – w zakresie produkcji wina, rolnictwa, rolniczego handlu detalicznego czy agroturystyki.

Rejestracji nie musi dokonywać również osoba fizyczna, której przychody z prowadzenia działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a także osoba, która nie prowadziła wcześniej działalności bądź prowadziła ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.

Działalność nierejestrowa wiąże się z tym, że przedsiębiorca nie tylko nie musi rejestrować firmy w CEIDG czy urzędzie skarbowym, lecz także nie płaci składek ZUS oraz zaliczek na podatek, a dodatkowo może prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Poza działalnością gospodarczą nierejestrową, istnieją pewne obszary z nią związane, które można wykonywać bez rejestracji.

Rozpoczęcie działalności – jak zarejestrować firmę?

W pozostałych przypadkach jednak rozpoczęcie działalności jest jednoznaczne z jej rejestracją. Przyszły przedsiębiorca musi wypełnić formularz CEIDG-1, który znaleźć można na stronie ministerstwa lub na platformie e-PUAP. Po wypełnieniu wniosek można złożyć na cztery sposoby:

  • osobiście udać się do urzędu miasta lub gminy
  • wysłać go listem poleconym (musi on być poświadczony notarialnie)
  • elektronicznie, używając bezpiecznego podpisu kwalifikowanego
  • elektronicznie, przez profil zaufany e-PUAP.

Jednocześnie ze złożeniem wniosku CEIDG-1 zgłaszamy płatnika składek ubezpieczeń społecznych do ZUS-u, uzyskujemy wpis/zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadany jest REGON) i zgłaszamy działalność do urzędu skarbowego.

Jakie dane należy zawrzeć w CEIDG-1?

Jakie dane będziemy musieli podać, wypełniając wniosek CEIDG-1? Przygotujmy między innymi takie dane, jak dokładna nazwa firmy (może być to samo imię i nazwisko, jeśli nazwa jest inna także należy do niej zawsze dodać swoje imię i nazwisko), kody PKD, czyli kody określające, czym będziemy się zajmować w naszej działalności, adres siedziby firmy, adres miejsca prowadzenia działalności i wszelkie pozostałe adresy związane z działalnością.

We wniosku podajemy również datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Rejestracja firmy w CEIDG jest darmowa! Warto o tym pamiętać, gdyż niestety istnieją firmy, które próbują na fakcie rozpoczęcia przez kogoś działalności zarobić. Jeśli więc po rejestracji otrzymasz list z prośbą o jakiekolwiek związane z tym opłaty, nie jest to pismo z CEIDG!

Rejestracja do celów podatkowych

Na podstawie wniosku CEIDG-1 obecnie dokonuje się również rejestracji do celów podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na bycie płatnikiem VAT muszą najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności, złożyć do urzędu druk VAT-R. Jeśli planujemy prowadzenie transakcji z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, powinniśmy także zarejestrować się jako podatnik VAT-UE.

W działalności gospodarczej można również korzystać ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem że nie przekroczymy w poprzednim roku podatkowym kwoty sprzedaży wynoszącej 200 000 złotych. Jeśli rozpoczynamy działalność w ciągu roku podatkowego, należy obliczyć proporcję tej kwoty do okresu prowadzonej w roku działalności. Początkujący przedsiębiorcy także mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Możemy także wybrać formę opodatkowania naszej działalności. Jeśli jednak tego nie zrobimy, automatycznie zostaniemy opodatkowani na zasadach ogólnych.

Rejestracja do ZUS-u

Na podstawie wniosku CEIDG-1 dokonuje się również rejestracji firmy do ZUS-u. Do instytucji tej jednak trzeba się udać osobiście lub dokonać zgłoszenia elektronicznie, jeśli będziemy zatrudniać pracowników lub osoby współpracujące. Wówczas mamy na to 7 dni od dnia przyjęcia ich do pracy.

Potrzebne formularze:
- ZUS-ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej.
- ZUS-ZFA – zgłoszenie lub zmiana danych płatnika składek.
- ZUS-ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej.

Zatrudnianie pracowników

Jeszcze kilka lat temu fakt zatrudniania pracowników przedsiębiorca musiał także zgłosić w Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 14 dni. Obowiązek ten jednak został zniesiony w 2013 roku w wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu pracy. PIP uzyskuje dane z rejestrów: firm GUS-u oraz kont płatników prowadzonego przez ZUS.

Rozpoczęcie działalności zawiązanej z gastronomią, usługami hotelarskimi, otwarcie salonu fryzjerskiego, kosmetycznego czy gabinetu medycznego wymaga także uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wybór metody księgowania

Kolejną bardzo istotną kwestią jest prowadzenie księgowości. Rozpoczęcie działalności wiąże się z wyborem najlepszej dla siebie metody. Aktualnie możemy spróbować prowadzić księgowość samodzielnie (np. dzięki systemowi wFirma.pl), co generuje mniejsze koszty  lub skorzystać z usług biura rachunkowego.

Z założeniem działalności gospodarczej z pewnością poradzi sobie każdy z nas! Warto wcześniej przygotować wszystkie niezbędne informacje, a na pewno nie zajmie nam to dużo czasu!