Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Poznaj tajniki tego zawodu

Może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali tłumaczenia dokumentów na język polski, by złożyć je do odpowiedniej instytucji czy urzędu. Oczywiste jest, że w takiej sytuacji liczymy na rzetelność i nie chcemy ponosić żadnych konsekwencji za błędy tłumaczenia. W związku z tym konieczne okazuje się skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego. Czym zajmuje się osoba na takim stanowisku? Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Czy zawód ten jest deregulowany? Przeczytaj niniejszy artykuł, by dowiedzieć się więcej na ten temat!

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba, która zajmuje się tłumaczeniem dokumentów lub uwierzytelnianiem ich odpisów. Bierze on pełną odpowiedzialność za błędy wynikające z tłumaczenia, a przekład potwierdza specjalną pieczęcią.

Tłumacz przysięgły oprócz doskonałej znajomości języka obcego, musi również biegle posługiwać się językiem polskim. Choć wydaje się to oczywiste, poprawne pisanie i wyrażanie się w ojczystym języku nierzadko bywa problemem.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły otrzymuje od swoich klientów dokumenty takie jak np. różnego rodzaju akty (małżeństwa, zgonu, urodzenia), zaświadczenia, faktury, świadectwa, pełnomocnictwa, testamenty, certyfikaty, umowy itp., a jego zadaniem jest ich jak najwierniejsze przetłumaczenie. Chodzi tutaj nie tylko o zlecenia od osób prywatnych, lecz także takich instytucji jak np. sąd rejonowy, policję itp.

Cechy decydujące o tym jak zostać tłumaczem przysięgłym

W związku z tym, że język ewoluuje, zmienia się, tłumacz jest zobowiązany do stałego poszerzania swojej wiedzy i słownictwa. Musi być staranny i sumienny. Pośpiech w przypadku tego zawodu może okazać się złym doradcą. Istotne i obowiązkowe jest również utrzymywanie treści dokumentów w tajemnicy. Często informacje te są poufne, nie można ich podawać dalej, nawet jeżeli wydają się w jakiś sposób interesujące. Dobry tłumacz jest z pewnością precyzyjny i odpowiedzialny. Przydatna okazuje się też maksymalna koncentracja na zadaniach i dobra organizacja pracy własnej. Posiadając te cechy, odpowiedź na pytanie jak zostać tłumaczem przysięgłym zaczyna się powoli wyłaniać, jednak nie same umiejętności decydują o powodzeniu w tym zawodzie.

Tłumaczenie przysięgłe a tłumaczenie zwykłe

Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokumenty przełożyć tłumaczeniem zwykłym. Jaka jest jednak różnica między tłumaczeniem przysięgłym a tradycyjnym? Teoretycznie wydaje się ona niewielka, w końcu w obu przypadkach chodzi o jak najwierniejszy przekład dokumentu. Jednak w praktyce okazuje się, że występują tutaj znaczne różnice.

Przede wszystkim tłumacz przysięgły musi spełniać pewne zawarte w ustawie warunki, natomiast tłumaczenie zwykłe może wykonać właściwie każdy, kto biegle posługuje się danym językiem obcym. Poza tym tłumaczenie przysięgłe potwierdzane jest pieczęcią, na której widnieje imię i nazwisko tłumacza, język, w którym się specjalizuje oraz numer na liście tłumaczy przysięgłych. W związku z tym tego rodzaju tłumaczenie powinno mieć tradycyjną, papierową formę.

Najważniejsza jest jednak odpowiedzialność tłumacza. Tłumacz przysięgły zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za wszystkie błędy, które wystąpią w tłumaczeniu. Przez nie klient może ponieść straty, a w takim przypadku ma prawo starać się o odszkodowanie.

Oczywiście tłumaczenia przysięgłe ze względu na odpowiedzialność tłumacza są droższe niż tłumaczenia zwykłe.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Istotna wydaje się również kwestia tego, jak zostać tłumaczem przysięgłym. Jest to regulowane ustawą. Aby starać się o to stanowisko, należy:

  1. mieć obywatelstwo polskie, innego państwa Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA;
  2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. znać język polski;
  4. nie być karanym za umyślne przestępstwa skarbowe czy nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyć studia wyższe magisterskie filologiczne lub inne bądź podyplomowe w zakresie tłumaczenia;
  6. zdać egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na obcy i odwrotnie.

Deregulacja zawodu

W 2015 roku zawód ten uległ deregulacji. Zmiany jednak nie były znaczne, dotyczą np. wykształcenia. Aktualnie nie jest konieczne zdobycie tytułu magistra, wystarczy zdobycie wykształcenia wyższego. Dodatkowo z tytułu odpowiedzialności tłumacz może ponieść karę pieniężną.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Należy spełnić wszystkie warunki. Jeżeli tak się stanie, osoba ta zostanie wpisana na listę tłumaczy i uzyska prawo do wykonywania zawodu. Zanim jednak to będzie miało miejsce, należy udokumentować każdy wcześniej wymieniony punkt.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym czyli jak wygląda egzamin?

Jeżeli chcemy zdawać egzamin na tłumacza przysięgłego, musimy zapisać się na niego w Ministerstwie Sprawiedliwości. O terminie egzaminu musimy zostać powiadomieni najpóźniej 21 dni przed wyznaczoną datą. Zdaje się go przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Egzamin nie jest darmowy - jego koszt wynosi 800 złotych. Jeżeli nie uda się osiągnąć odpowiedniego pułapu punktów, można zdawać go ponownie po upływie roku.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu następuje złożenie ślubowania przez tłumacza i wpisanie go na listę tłumaczy przysięgłych. Droga do wykonywania tego zawodu nie jest prosta, jednak dzięki temu wiemy, że mamy do czynienia z profesjonalistami. Odpowiedź na pytanie jak zostać tłumaczem przysięgłym niekoniecznie będzie brzmiała optymistycznie, jednak korzyści płynące z uprawiania tego zawodu niejednokrotnie będą wynagradzały nam trud jego zdobycia.