Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kluczowe trendy na rynku pracy w 2024 roku

Postęp technologiczny i zmiana postrzegania kariery zawodowej przez społeczeństwo kształtują współczesny rynek pracy. Ten elastyczny i dynamiczny system chętnie adaptuje się do nowości, a siłą napędową tej ewolucji są sami pracownicy. To oni kreują nowe możliwości, ale też stawiają czoła wyzwaniom, których wcześniej nie było. W artykule przedstawiamy, jakie panują trendy na rynku pracy w 2024 roku.

Sytuacja na polskim rynku pracy

Polska może pochwalić się imponującą sytuacją na rynku pracy, plasując się w czołówce państw Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce jest trzecią najniższą spośród wszystkich krajów UE, ustępując jedynie Czechom i Malcie.

Szczególnie imponująco prezentuje się wskaźnik bezrobocia wśród osób młodych. W I kwartale 2023 roku wynosił on 2,9%, plasując Polskę w gronie 3 państw z najniższymi wynikami w UE. Dla porównania w Hiszpanii stopa bezrobocia wśród młodych osób sięga 27%, a w Grecji 23,2%.

Dane GUS-u z II kwartału 2023 roku potwierdzają stabilną sytuację na rynku pracy. Bezrobocie rejestrowane utrzymuje się na poziomie 5%, a województwa o najwyższych wskaźnikach (podkarpackie i warmińsko-mazurskie) wciąż plasują się poniżej 9%. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Wielkopolsce (2,9%) i na Śląsku (3,6%).

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Polsce na początku września 2023 roku wynosiła 783,7 tys., co stanowi kolejny dowód na zdrową kondycję rynku pracy.

Sztuczna inteligencja pomoże w rekrutacji

Innowacyjne technologie ze sztuczną inteligencją na czele stały się integralną częścią naszego życia prywatnego i zawodowego. Choć narzędzia AI generujące tekst, dźwięk i obrazy łudząco podobne do ludzkich budzą obawy o utratę miejsc pracy, w rzeczywistości mogą one stworzyć więcej stanowisk, niż wyeliminować. Automatyzacja powtarzalnych i żmudnych zadań pozwoli pracownikom skupić się na bardziej produktywnych i kreatywnych działaniach, generując wzrost efektywności i innowacyjności. 

Sztuczna inteligencja może również usprawnić procesy rekrutacyjne, tworząc trafne opisy stanowisk, pytania na rozmowy kwalifikacyjne i automatyzując proces weryfikacji kandydatów. To z kolei zapewni kandydatom lepsze doświadczenie i pozwoli działom HR zaoszczędzić setki godzin pracy. W rezultacie, zamiast zastępować ludzi, sztuczna inteligencja staje się narzędziem, które wzmacnia ich możliwości i otwiera nowe ścieżki rozwoju na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Polacy preferują pracę hybrydową

Choć pandemia spopularyzowała pracę zdalną, obserwujemy wyraźny trend ku jej modyfikacji w kierunku hybrydowego modelu. Oznacza to, że model pracy przyszłości prawdopodobnie będzie łączył pracę w biurze (np. 2-3 dni w tygodniu) z pracą zdalną.

Pandemia udowodniła, że wykonywanie obowiązków z dowolnego miejsca na świecie jest realne. W związku z tym, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów, firmy będą musiały uwzględnić pracę hybrydową w swoich pakietach benefitów. Kluczowe będzie jednak także stworzenie angażującej i integrującej kultury organizacyjnej w tym nowym modelu pracy.

W 2024 roku elastyczność stanie się kluczowym aspektem dla pracowników, którzy coraz częściej będą dążyć do większej autonomii w kwestii organizacji czasu pracy i sposobu wykonywania obowiązków. Przejawi się to rosnącym zapotrzebowaniem na elastyczne rozwiązania, takie jak: możliwość dostosowania godzin pracy, zgoda na prowadzenie dodatkowych projektów czy praca w niepełnym wymiarze godzin. W rezultacie będziemy obserwować spadek liczby etatów na rzecz umów o dzieło, kontraktów i samozatrudnienia, co odzwierciedla ewolucję tradycyjnego modelu pracy ku większej elastyczności i dopasowaniu do indywidualnych potrzeb.

Budowanie różnorodnych zespołów

2024 rok stawia przed działami HR wyzwanie budowania zróżnicowanych i inkluzywnych miejsc pracy, sprzyjających poczuciu przynależności. Trend ten łączy się z globalnym zarządzaniem talentami i tworzeniem międzynarodowych zespołów online. Pracownicy HR muszą wykazać się elastycznością, wiedzą, otwartością i kreatywnością, aby pokonać różnice kulturowe, bariery czasowe i prawne. Budowanie poczucia wspólnoty w takich zespołach staje się kluczowe. Coraz więcej firm wdraża strategie DEIB (ang. Diversity, Equity, Inclusion and Belonging), czyli różnorodność, równość, integracja i przynależność, eliminując nieświadome uprzedzenia, promując równe szanse i kultywując kulturę, w której każdy głos jest ważny. Akceptacja różnorodności staje się nie tylko zobowiązaniem korporacyjnym, ale też metodą na wydobycie potencjału z każdego członka zespołu.

Dobro psychiczne pracowników

Dbanie o dobro psychiczne pracowników staje się coraz ważniejszym aspektem działalności firm. Pracodawcy, którzy chcą zbudować zaangażowany i produktywny zespół, powinni zapewnić swoim pracownikom wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Może to obejmować:

  • dostęp do programów profilaktycznych i edukacyjnych, takich jak warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem czy budowania odporności psychicznej;
  • zapewnienie dostępu do psychologów i psychoterapeutów, którzy mogą pomóc pracownikom w kryzysie lub zmagającym się z problemami natury psychologicznej;
  • kreowanie atmosfery otwartości i życzliwości, w której pracownicy nie boją się mówić o swoich problemach i szukać pomocy;
  • promowanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym poprzez elastyczne formy pracy, możliwość urlopów na żądanie czy dofinansowanie sportu i rekreacji;
  • ograniczanie czynników stresogennych w pracy, takich jak nadmiar obowiązków, mobbing czy dyskryminacja.

Dbanie o dobro psychiczne pracowników to nie tylko kwestia moralna, ale też inwestycja w kapitał ludzki firmy. Zdrowi i szczęśliwi pracownicy są bardziej produktywni, kreatywni i lojalni wobec firmy.

Trendy na rynku pracy – podsumowanie

Współczesny rynek pracy stawia pracownika na pierwszym miejscu, a jego komfort i dobrostan stają się motorem napędowym zmian. Chociaż dążenie do poprawy warunków pracy jest słuszne, należy zachować równowagę, aby uniknąć wypaczenia pozytywnych trendów. Z jednej strony nie tolerujmy negatywnych zjawisk w środowisku zawodowym. Z drugiej strony nie popadajmy w przesadę w eksponowaniu nawet dobrych zmian. Pamiętajmy, że w pracy najważniejsza jest satysfakcja i samorealizacja. Wymagajmy więcej, ale równocześnie stwarzajmy warunki do rozwoju i czerpania radości z wykonywanych obowiązków.