Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Umowy terminowe po 22 listopada 2018 roku

Z dniem 21 listopada moja umowa na czas określony powinna przekształcić się w umowę na czas nieokreślony. Mój pracodawca nie dał mi nowej umowy, ani też aneksu. Czy to zgodne z prawem i czy wszystkie umowy terminowe ulegają przekształceniu?

Jan, KrakówZ dniem 21 listopada 2018 roku minął pierwszy termin, w którym umowy o pracę zawarte na czas określony, przekształciły się na czas nieokreślony. Warto przypomnieć, że umowy terminowe ulegają przekształceniu w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy, gdzie ustalono, że począwszy od 22 lutego 2016 roku okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może być wyższa niż trzy. 

Umowy terminowe a okres wypowiedzenia

Samo przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony, nie skutkuje wydłużeniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony, jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

  • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;

  • 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Przekształcenie umowy na czas nieokreślony, choć nie zmienia okresu wypowiedzenia, powoduje obowiązek dla pracodawcy w zakresie przedstawiania uzasadnienia przy wypowiedzeniu. Należy bowiem pamiętać, że pracodawca, który wypowiada umowę na czas nieokreślony, musi podać przyczynę wypowiedzenia. Brak wskazania takiej przyczyny, jak również sformułowanie jej w sposób zbyt ogólnikowy, traktowane jest jako uchybienie przepisów dotyczących wypowiadania umów. 

Czy pracodawca powinien aneksować umowę?

Pracodawcy nie mają obowiązku informowania pracowników o przekształceniu ich umowy. Sytuacja ta nie wymaga również żadnych dodatkowych działań po stronie pracownika. Umowy terminowe w tym przypadku przekształcają się więc automatycznie, a pracodawca nie musi sporządzać żadnej informacji, czy aneksu lub nowej umowy pracownikowi.

Dla pracownika taka sytuacja jest niezwykle korzystna. Umowa na czas nieokreślony to przede wszystkim większa pewność zatrudnienia, ale również większy komfort pracy.