Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

IKZE: Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Co warto wiedzieć o Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego?

Eksperci apelują do współczesnych 30- i 40-latków, by pomyśleli już teraz o emeryturze, choć do osiągnięcia wieku emerytalnego przez nich jest jeszcze bardzo daleko. Wypłacane za 30 lat emerytury będą bardzo niskie i najpewniej nie zagwarantują odpowiednio wysokich środków na utrzymanie. Możesz zadbać o swoje przyszłe świadczenie dzięki oszczędzaniu na IKZE. Sprawdź, co warto o tym wiedzieć.

Czym jest IKZE i IKE?

IKZE to skrót od Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli programu oszczędzania, który funkcjonuje na podstawie ustawy z 2004 roku, w parze z Indywidualnym Kontem Emerytalnym. To metody odkładania na przyszłą emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego. Każdy z nas może dobrowolnie założyć IKE lub IKZE i gromadzić środki finansowe.

W przypadku konta IKE mamy do czynienia z dobrowolnym, prywatnym oszczędzaniem długoterminowym. Jednocześnie rachunki te oferują krótko- i długofalowe korzyści podatkowe.

Kto może oszczędzać na IKZE na emeryturę?

Konto IKZE w wybranej instytucji mogą otworzyć osoby już w wieku 16 lat. Jednak mając mniej niż 18 lat, mogą one dokonywać wpłat jedynie w tych latach, w których uzyskiwały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Natomiast po ukończeniu pełnoletności nie ma już znaczenia, na jakich zasadach dana osoba uzyskuje dochody.

Rachunek IKZE może założyć osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub za granicą.

Gdzie założyć IKZE?

IKZE jest kontem emerytalnym, które może być prowadzone przez podmioty zarządzające wpłacanymi na nie środkami. Można podpisać umowę z:

  • biurem maklerskim czy domem maklerskim,
  • bankiem,
  • funduszem inwestycyjnym,
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym,
  • zakładem ubezpieczeń.

Wybór odpowiedniego podmiotu zarządzającego IKZE jest istotny, ponieważ determinuje to, w jakie produkty finansowe lokowane będą nasze środki pieniężne. Nie można tak jednak inwestować w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa.

Limit wpłat na IKZE w 2023 r

Nie ma możliwości dokonywania dowolnie wysokich wpłat na IKZE czy IKE. Obowiązują odgórnie ustalone limity, które wynoszą:

  • 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej – to podstawowy limit wpłat na IKZE, który w 2023 roku wynosi 8322 zł.
  • 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej – limit wpłat dla osób prowadzących działalność gospodarczą, który wynosi w 2023 roku 12 483 zł.

Nie można rocznie wpłacić na IKZE więcej niż wynosi limit. Można za to odkładać składki w różnej miesięcznej wysokości. W przypadku IKZE są dwa limity, a dla IKE - jeden dla wszystkich.

Ulgi podatkowe w ramach IKZE – co z podatkiem dochodowym i podatkiem Belki?

Główną zachętą dla Polaków chcących oszczędzać na emeryturę w ramach konta IKZE jest ulga podatkowa. Preferencja polega na możliwości odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W zależności od metody i stawki może być to odliczenie od dochodu lub przychodu.

Na uwagę zasługuje fakt, że oszczędności, które zostaną zgromadzone na IKZE, nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych, nazywanym również podatkiem Belki, którego stawka wynosi 19 proc.

Jak wygląda wypłata z konta IKZE? Co warto wiedzieć o IKZE?

Jeśli dojdzie do wypłaty środków z IKZE, musimy liczyć się z tym, że naliczony zostanie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, który obejmuje wszystkie środki – wpłaty właściciela konta i zyski wypracowane z podjętych przez podmiot zarządzający inwestycji.

W przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszej wypłacie środków z konta IKZE, czyli przed osiągnięciem przez oszczędzającego 65. roku życia, wszystkie takie pieniądze będą objęte podatkiem dochodowym według właściwej dla nas stawki PIT. Z kolei po 65. roku życia podatku takiego się nie płaci, a jedynie zryczałtowaną daninę. Nie ma więc w obu przypadkach mowy o konieczności opłacania podatku Belki.

Artykuł sponsorowany