Poradnik Pracownika

Jak dostać się do wojska?

Motywacje do służenia w wojsku są różne. Niektórzy czują takie powołanie ze względu na swój patriotyzm, inni dobrze czują się w służbie innym ludziom. Nie da się również ukryć, że wiele osób przyciągają pensje wojskowych oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania czy na przykład wojskowe mieszkania. Bez względu na motywacje, pojawia się wielu chętnych. Zastanawiasz się, jak dostać się do wojska? W niniejszym artykule podpowiadamy, jakie wymagania musisz spełnić i co zrobić, by zostać żołnierzem!

Jak dostać się do wojska?

Jeszcze kilka lat temu mężczyźni byli powoływani do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Dzisiaj już jej nie ma, w związku z tym jeśli ktoś chce dostać się do wojska, nierzadko nie wie, co powinien zrobić. 

Jak można się domyślić, pomocna w tym przypadku jest Wojskowa Komisja Uzupełnień, czyli WKU. To tam możemy poznać wszystkie informacje na temat tego, jak dostać się do wojska, jak wygląda rekrutacja, jakie dokumenty musi posiadać kandydat itp. To rzetelne źródło informacji i dzięki temu z pewnością proces ten przebiegnie sprawniej i być może szybciej.

Wymagania do służby

Oczywiście w przypadku służby wojskowej nie wszyscy kandydaci są brani pod uwagę, ponieważ trzeba spełniać szereg określonych wymagań.

Kandydatem na żołnierza zawodowego może być osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo,

 • ukończyła 18. rok życia,

 • ma nieposzlakowaną opinię,

 • przedłoży zaświadczenie o niekaralności,

 • posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia służby,

 • ma pełną zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby,

 • posiada wykształcenie minimum gimnazjalne,

 • kategoria zdrowotna umożliwia mu podjęcie służby (kategoria D i E dyskwalifikuje kandydata),

 • jest wierna Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza tym można także znaleźć informacje, że żołnierz nie powinien mieć bardzo widocznych tatuaży (na przykład na twarzy), w niektórych służbach istotny jest również między innymi wzrost.

Wymagane dokumenty

Oczywiście jeśli chcemy dostać się do wojska, musimy przestawić wymagane dokumenty do WKU. Co należy dostarczyć?

 • Życiorys kandydata

 • Zaświadczenie o niekaralności

 • Akt urodzenia

 • Kopia dowodu osobistego

 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie

 • Kopia prawa jazdy, jeżeli kandydat je posiada

 • Odpis aktu małżeństwa, jeżeli kandydat jest w związku małżeńskim

 • Odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli kandydat ma dzieci

 • Jeżeli jest to wymagane – potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

Badania

Kandydaci na stanowisko zawodowego żołnierza muszą również oczywiście przejść badania lekarskie i psychologiczne.

Pierwsze z wymienionych odbywa się w Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWLK). Kiedy się tam udajemy, otrzymujemy kartę obiegową z wyszczególnionymi badaniami, które należy wykonać. Następnie komisja ma dwa tygodnie na to, by wydać orzeczenie na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich. Jeżeli będzie ona negatywna, kandydat ma dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji.

Z kolei jeżeli chodzi o badania psychologiczne, należy udać się do Wojskowej Poradni Psychologicznej, gdzie przeprowadzane są badania i testy. Jest ich wiele, ponieważ należy wykluczyć wszelkie przeciwwskazania do pełnienia służby wojskowej.

Otrzymane orzeczenie lekarskie i psychologiczne jest kierowane do właściwej jednostki WKU, gdzie następuje weryfikacja wszystkich dokumentów.

Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, pozostaje tylko otrzymać decyzję, a następnie podpisać kontrakt z dowódcą jednostki, do której zostaniemy przydzieleni. Kandydat otrzymuje wówczas dokładną datę i godzinę stawienia się na miejscu.

Żołnierze wyższego stopnia

Służba w wojsku daje poczucie stabilnego zatrudnienia. Osoby, które rozpoczną swoją karierę zawodową w tym kierunku, mogą zdobywać kolejne wojskowe awanse. Warto wiedzieć, że nie jest to proste i wymaga poświęcenia oraz stałej nauki. Bardzo przydatna i potrzebna jest na przykład nauka języków obcych. Przykładowo osoby, które chcą zdobyć wyższy stopień, powinny pomyśleć nad studiami na uniwersytetach wojskowych, czyli między innymi:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.