Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak uzyskać status bezrobotnego?

Status bezrobotnego może uzyskać każda pełnoletnia osoba, która aktualnie nie podejmuje się wykonywania pracy zarobkowej. Wchodzą w to wszystkiego rodzaju umowy - o pracę, o dzieło i zlecenia. To jednak tylko podstawowy wymóg, takich czynników jest znacznie więcej. Osobie bezrobotnej przysługują pewne przywileje, dzięki którym łatwiej jest znaleźć nową pracę i przeżyć bez aktualnie wykonywanych czynności zawodowych. Ma też obowiązki wobec Urzędu Pracy, np. regularne wizyty w placówce.

Jak uzyskać status bezrobotnego?

Status bezrobotnego uzyskuje się w momencie niezarabiania żadnych pieniędzy z tytułu umów z pracodawcą. Jednak nie tylko brak pracy jest wymogiem, ale i między innymi:

  • brak posiadania statusu ucznia,
  • posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • gotowość do podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin lub w mniejszym wymiarze w przypadku osób z niepełnosprawnościami,
  • nieukończenie 60. roku życia przez kobiety i 65. roku życia przez mężczyzn,
  • brak praw do emerytury lub renty,
  • nieposiadanie nieruchomości rolnej o określonej powierzchni,
  • niepobieranie zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Aby dowiedzieć się o dokładnych wymogach, najlepiej jest odwiedzić najbliższy Urząd Pracy. Pracownicy udzielą wszelkich informacji z zakresu otrzymania statusu osoby bezrobotnej i pomogą wypełnić ważne dokumenty. Jeśli dana osoba spełnia wszystkie wymagania, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, czyli zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Można to wykonać osobiście, ale i listownie czy drogą online (praca.gov.pl, a następnie podpisanie dokumentu Profilem Zaufanym). Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i przesłanie oficjalnej decyzji. Jeśli złożony wniosek spotka się z akceptacją, terminem uważanym za rozpoczęcie bezrobocia jest data rejestracji. 

Status bezrobotnego a prace dorywcze

Każda osoba bezrobotna musi przestrzegać swoich obowiązków. Jak wskazuje nazwa - niemożliwe jest podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej, czy to na umowę zlecenie, czy na umowę o dzieło. Istnieje przepis prawny mówiący, że osoba bezrobotna ma obowiązek zawiadomić Urząd Pracy o podjęciu aktywności zawodowej w ciągu 7 dni od jej rozpoczęcia. Wówczas następuje wyrejestrowanie z Urzędu Pracy. Złamanie zasad grozi karą grzywny rozpoczynającą się od 500 zł.

Przywileje osoby bezrobotnej

Status bezrobotnego ma kilka zalet. Taki obywatel może otrzymywać zasiłek, o ile spełnia odpowiednie wymagania dotyczące historii poprzedniego zatrudnienia. Wówczas uzyskuje zasiłek na okres 6 lub 12 miesięcy, w wysokości od 1 193,52 zł w ciągu pierwszych 3 miesięcy i 937,28 zł w ciągu kolejnych. Istnieje także możliwość zasiłku rodzinnego, przyznawanego na częściowe utrzymanie dziecka. Dodatkowo Urząd Pracy finansuje szkolenia i kursy przeznaczone dla bezrobotnych. Dzięki nim zwiększa się szansa na znalezienie dobrej, adekwatnej dla kandydata pracy oraz wzrasta samodzielność na rynku zawodowym. Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości obywatela, Urząd może skierować go na 6-miesięczny staż zawodowy.

Bezrobotny może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, czyli bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej. Na koniec należy wspomnieć, że status bezrobotnego umożliwia złożenie wniosku i dofinansowanie na otwarcie własnej działalności. W zależności od regionu może to być kilkanaście tysięcy złotych. Ma to ułatwić start nowej firmie.