Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jakie są prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej?

Gdy zamierzamy założyć własną działalność gospodarczą, na początku naszej drogi stania się przedsiębiorcami, czeka nas podjęcie bardzo ważnych decyzji, także tej dotyczącej form prawnych jej prowadzenia. Trafny wybór jest w tym przypadku niezwykle istotny, jako że specyfika prawna prowadzenia działalności bezpośrednio łączy się z kosztami jej założenia, oczekiwania na rejestrację, wysokość składek ZUS, a w dalszej kolejności również z kwotami, jakie będziemy przeznaczać na jej prowadzenie i tym, czy osobiście będziemy odpowiadali za każde zobowiązanie wobec przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem musi być zastanowienie się nad tym, czy będziemy prowadzić ją sami, czy też razem ze wspólnikiem. Jeśli nosimy się z zamiarem prowadzenia firmy solo, to jeśli chodzi o formalności związane z jej założeniem znajdujemy się w bardzo korzystnej sytuacji. Jednoosobową działalność gospodarczą zakłada się najszybciej, bo zaledwie w ciągu jednego dnia, a do tego najprościej. Musimy tylko wypełnić wniosek zgłoszeniowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za którego pośrednictwem następuje zgłoszenia utworzenia działalności do Urzędu Skarbowego, ZUSu oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. Dużą zaletą tej formy prawnej jest to, że nie potrzebujemy kapitału zakładowego i mamy okazję prowadzić księgowość uproszczoną.

Poza jednoosobową działalnością gospodarczą do wyboru mamy także spółkę jawną, która należy do jednych z najprostszych form prowadzenia działalności. Jej określenie wynika z tego, że nazwa firmy musi zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników. Łączą się z nią niskie koszty funkcjonowania i prowadzenie prostej księgowości. Zakładając ją, nie musimy posiadać minimalnego kapitału założycielskiego, więc mamy czas na pełne rozwinięcie finansowych skrzydeł. Warto pamiętać, że wszyscy wspólnicy tworzący spółkę jawną, solidarnie odpowiadają za związane z nią finansowe zobowiązania swym majątkiem.

Kolejną formą prowadzenia działalności, jaką możemy wybrać, jest spółka cywilna, która uznawana jest za najpopularniejszą postać prawną, co wynika przede wszystkim w jej niezbyt kłopotliwym zakładaniu. Może być założona przez minimum dwóch wspólników, którzy przy zawieraniu umowy podejmują zobowiązanie do wniesienia do niej wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych, jak przykład nieruchomości. Podatek dochodowy płacony jest w niej jedynie od osób fizycznych, a więc płacony przez wspólników. Może ona ulec przekształceniu w każdą spółkę handlową.

Prawne formy prowadzenia działalności - jakie wyróżniamy?

Następną prawną formą przedsiębiorstwa jest spółka partnerska, która może jednak zostać założona przez określoną grupę zawodową, którą są wolne zawody. Zakładając ją, unikamy jednocześnie płacenia podatku dochodowego. Jej członkowie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki, lecz nie ponoszą odpowiedzialności za zaniedbania, czy też szkody powstałe w związku z wykonywaniem fachu przez wspólników.

Jeszcze innym istotnym rodzajem spółki jest ta nazywana komandytową. Jest ona typem spółki osobowej charakteryzujący się tym, że za wszelkie zobowiązania jej dotyczące, odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden ze wspólników, którego określa się komplementariuszem. Kolejną rzeczą w niej obowiązującą, jest ograniczona odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika noszącego miano komandytariusza. Zakładając ją, nie musimy posiadać kapitału zakładowego, a także nie będziemy rozliczać podatku dochodowego. Mamy za to obowiązek prowadzić pełną księgowość.

Innym przykładem typu przedsiębiorstwa jest niezwykle popularna na terenie naszego kraju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej ciekawą specyfikę doskonale zdradza nazwa, która trafnie sugeruje, iż w pewnych sytuacjach jej członkowie mogą uniknąć finansowej odpowiedzialności za niedopełnione zobowiązania. Za spółkę odpowiadają swoimi majątkami, jedynie członkowie zarządu spółki. Pozostali wspólnicy ponoszą odpowiedzialność ograniczoną, gdy wykażą, że we właściwym czasie zgłosili wniosek o ogłoszeniu upadłości spółki bądź że jego niezgłoszenie nie nastąpiło z ich winy. Koszt jej założenia nie należy do najniższych, jako że oscyluje wokół 2000 złotych. Musimy liczyć się również z obowiązkiem wniesienia kapitału zakładowego, którego minimalną kwotą jest 5000 złotych.

Naszym wyborem może być również spółka akcyjna, którą uważa się za najbardziej odpowiednią, gdy zamierzamy wejść na giełdę. Tym samym wybierana jest zazwyczaj przez doświadczonych przedsiębiorców, którzy posiadają już nierzadko kilka równoległych biznesów. Jej formuła opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu poszczególnych wspólników nazywanych akcjonariuszami. Jako kapitał zakładowy muszą oni wpłacić aż 100 tysięcy złotych.

Ostatnią formą prawną, jaką mamy do wyboru, jest spółka komandytowo-akcyjna, typ przedsiębiorstwa łączący w sobie cechy spółki komandytowej oraz akcyjnej. Podstawą jej funkcjonowania jest tak zwany statut, który uznaje się za podstawę umowy założycielskiej spółki. Musi on zostać podpisany przez wszystkich komplementariuszy, a akcjonariusze mają obowiązek wyrazić pisemną zgodę na jej powstanie jak i treść statutu. Jej założenie podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej łączy się z niemałą kwotą, ponieważ należy do niej wnieść 50 tysięcy złotych kapitału zakładowego. Nieodmiennie należy prowadzić w niej pełną księgowość.

 

 Tekst zewnętrzny, artykuł partnera