Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kim są silversi na rynku pracy?

Silversi to kolejne obok millenialsów, baby boomersów i pokoleń X, Y, Z pokolenie, które coraz częściej pojawia się w kontekście rynku pracy. Szczególnie gdy zakłada się, że zatrudniający będą tworzyli zachęty do przedłużania aktywności zawodowej swoich dotychczasowych pracowników. 

Kim są silversi?

Określenie „silversi” stosowane jest w odniesieniu do osób po 50. roku życia, które są aktywne zawodowo. Nazwa wywodzi się od angielskiego słowa „silver”, oznaczającego srebro, i nawiązuje do siwych włosów, które stereotypowo kojarzone są z tym wiekiem.

Charakterystyka silversów

Silversi to pokolenie, które dorastało w czasach przemian społecznych i gospodarczych. Doświadczyli oni wielu wyzwań, ale też zbudowali silny charakter i bogate doświadczenie zawodowe. Są to osoby lojalne, odpowiedzialne i doświadczone, które cenią sobie stabilizację i bezpieczeństwo.

Współcześni seniorzy nie są wykluczeni cyfrowo. Przedstawiciele tej generacji nadążają za trendami technologicznymi i są obecni na portalach społecznościowych.

Przedstawicieli pokolenia 50+ najbardziej motywuje do pracy:

 • dobre wynagrodzenie,

 • elastyczny czas pracy,

 • możliwość pracy z domu,

 • dobra reputacja firmy,

 • możliwość rozwoju i awansu.

Wśród czynników najbardziej demotywujących silversi wymieniają: 

 • złą atmosferę w pracy,

 • zbyt niskie wynagrodzenie,

 • dyskryminację ze względu na wiek.

Silversi mają większą uważność względem własnej sytuacji materialnej oraz myślą o swoich potrzebach i pragnieniach, są zdrowsi, bardziej aktywni, więcej podróżują.

Zalety zatrudniania silversów

Starzejące się społeczeństwo Polski stawia przed rynkiem pracy nowe wyzwania, którym należy sprostać. Dane Głównego Urzędu Statystycznego jasno wskazują na systematyczny wzrost udziału osób starszych w populacji kraju. To zjawisko wymaga dostosowania strategii zatrudnienia i stworzenia warunków sprzyjających aktywności zawodowej silversów.

Zaangażowanie doświadczonych pracowników w rynek pracy niesie ze sobą wiele korzyści. Nie tylko pozwala uniknąć luki kompetencyjnej, która może powstać w wyniku przejścia na emeryturę dużej liczby osób, ale również staje się źródłem rozwoju dla organizacji i biznesu. Połączenie bogatego doświadczenia silversów z energią i umiejętnościami technologicznymi młodszych pracowników stwarza ogromny potencjał, który może zostać wykorzystany do osiągania sukcesów.

Zatrudnianie silversów niesie ze sobą wiele korzyści dla pracodawców. Oto niektóre z nich:

 • doświadczenie i wiedza – silversi mają bogate doświadczenie zawodowe i rozległą wiedzę, którą mogą dzielić się z młodszymi kolegami i koleżankami.

 • motywacja i zaangażowanie – silversi są zazwyczaj bardzo zmotywowani do pracy i zaangażowani w swoje obowiązki. Cenią sobie pracę i wiedzą, jak osiągać cele.

 • lojalność i stabilność – silversi są zazwyczaj lojalni wobec swoich pracodawców i rzadziej zmieniają miejsce pracy. Oznacza to niższe koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.

 • umiejętności interpersonalne – silversi mają dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne. Potrafią efektywnie się komunikować, rozwiązywać problemy i pracować w zespole.

 • kreatywność i innowacyjność – silversi często mają świeże spojrzenie na problemy i potrafią wymyślać innowacyjne rozwiązania.

Inwestowanie w potencjał silversów to inwestycja w przyszłość polskiego rynku pracy. Dzięki odpowiednim działaniom można nie tylko zapobiec negatywnym skutkom starzejącego się społeczeństwa, ale również stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju firm i całej gospodarki.

Wyzwania związane z zatrudnianiem silversów

Istnieją również pewne wyzwania, z którymi mogą spotykać się pracodawcy zatrudniający silversów. Należą do nich m.in.:

 • stereotypy – niestety, z wiekiem wiążą się pewne stereotypy, które mogą utrudniać silversom znalezienie pracy. Niektórzy pracodawcy błędnie uważają, że osoby po 50. roku życia są mniej produktywne, mniej chętne do nauki nowych rzeczy i bardziej podatne na choroby.

 • wysokie oczekiwania płacowe – silversi często mają wyższe oczekiwania płacowe niż młodsi pracownicy. Wynika to z ich doświadczenia i kwalifikacji.

 • trudności z dostosowaniem się do nowych technologii – niektórzy silversi mogą mieć problemy z dostosowaniem się do nowych technologii i trendów rynkowych.

Jak skutecznie zatrudniać i zarządzać silversami?

Wykorzystanie potencjału silversów wymaga odpowiedniego podejścia. Kluczowe jest stworzenie środowiska pracy sprzyjającego integracji pokoleń, w którym zarówno młodzi, jak i starsi pracownicy czują się doceniani i zmotywowani do działania. Ważne jest również zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb i możliwości silversów.

Aby w pełni wykorzystać potencjał silversów, pracodawcy powinni:

 • zwalczać stereotypy – ważne jest, aby zwalczać stereotypy dotyczące wieku i tworzyć przyjazne dla wszystkich pracowników środowisko pracy.

 • oferować konkurencyjne wynagrodzenie – silversi cenią sobie stabilność i bezpieczeństwo finansowe. Ważne jest, aby oferować im konkurencyjne wynagrodzenie i benefity.

 • zapewniać możliwości rozwoju – silversi chcą się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. Ważne jest, aby zapewnić im możliwości udziału w szkoleniach i kursach.

 • stosować elastyczne formy zatrudnienia – niektórzy silversi mogą preferować elastyczne formy zatrudnienia, takie jak praca zdalna lub praca w niepełnym wymiarze godzin.

 • promować mentoring – mentoring to świetny sposób na przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym pracownikom przez silversów.

Inwestowanie w potencjał silversów to inwestycja w przyszłość polskiego rynku pracy. Dzięki odpowiednim działaniom można nie tylko zapobiec negatywnym skutkom starzejącego się społeczeństwa, ale również stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju firm i całej gospodarki.

Silversi to cenna grupa pracowników, która może wiele wnieść do każdej firmy. Zatrudniając ich, pracodawcy mogą zyskać doświadczonych, zmotywowanych i lojalnych pracowników, którzy pomogą im osiągnąć sukces.