Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Najbardziej poszukiwane zawody w 2024 roku

Wiosna to czas, kiedy wielu młodych ludzi podejmuje decyzje dotyczące swojej przyszłości zawodowej, głównie poprzez wybór szkół ponadpodstawowych. Obecnie dostępne są w formie elektronicznej raporty wskazujące aktualne i przyszłe trendy na rynku pracy. Stanowi to duże ułatwienie dla osób, które nie do końca wiedzą, jaki zawód chciałyby wykonywać. Poznaj najbardziej poszukiwane zawody w 2024 roku!

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego 

W lutym 2023 roku – tak, jak ma to miejsce każdego roku – opublikowano Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy obejmuje syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów pozwalając na przygotowanie szkołom odpowiedniej oferty.

W 2024 roku prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na szczeblu krajowym zawiera wykaz 33 zawodów, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Wśród nich wymienić należy zawody takie jak: 

 • automatyk, 

 • betoniarz-zbrojarz, 

 • cieśla, 

 • dekarz, 

 • elektromechanik, 

 • elektryk, 

 • kierowca mechanik, 

 • mechanik-monter maszyn i urządzeń, 

 • mechatronik, 

 • monter izolacji przemysłowych, 

 • monter konstrukcji budowlanych, 

 • monter nawierzchni kolejowej, 

 • monter stolarki budowlanej, 

 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, 

 • operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, 

 • operator obrabiarek skrawających, 

 • technik automatyk, 

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, 

 • technik budowy dróg, 

 • technik dekarstwa, 

 • technik elektroenergetyk transportu szynowego, 

 • technik elektryk

 • technik energetyk,

 • technik gospodarki odpadami, 

 • technik izolacji przemysłowych, 

 • technik mechanik, 

 • technik mechatronik, 

 • technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, 

 • technik programista,

 • technik robotyk, 

 • technik spawalnictwa, 

 • technik transportu kolejowego.

Najbardziej poszukiwane zawody w 2024 roku

Jeśli chodzi o osoby, które dopiero co wchodzą na rynek pracy lub poszukują już na nim zatrudnienia, punkt odniesienia do tego, jakie zawody są najbardziej poszukiwane w 2024 roku, stanowić może ogólnopolskie badanie „Barometr zawodów” realizowane na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Badanie to prezentuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w 2024 roku. 

Badanie to zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2023 roku i wynika z niego, że w skali kraju najbardziej poszukiwanymi pracownikami są w 2024 roku osoby wykonujące następujące zawody:

 • cieśle i stolarze budowlani,

 • dekarze i blacharze budowlani,

 • elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,

 • fizjoterapeuci i masażyści,

 • kierowcy autobusów,

 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,

 • kucharze,

 • lekarze,

 • magazynierzy,

 • mechanicy pojazdów samochodowych,

 • monterzy instalacji budowlanych,

 • murarze i tynkarze,

 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu,

 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących,

 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,

 • nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych,

 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,

 • operatorzy obrabiarek skrawających,

 • opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,

 • pielęgniarki i położne,

 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,

 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,

 • psycholodzy i psychoterapeuci,

 • robotnicy budowlani,

 • samodzielni księgowi,

 • spawacze,

 • ślusarze.

Pracownicy medyczni

Nie ulega wątpliwości, że nadal w Polsce panuje duży popyt na pracowników z branży medycznej. Wielu wykwalifikowanych medyków wyjechało do innych krajów, gdzie mogą liczyć na zdecydowanie lepsze zarobki. Praca w służbie zdrowia wymaga dużej wiedzy, ale niesie także odpowiedzialność za zdrowie, a często i życie pacjentów, dlatego niskie zarobki w Polsce nie zachęcają do jej podjęcia. Konsekwencją tego jest to, że wielu specjalistów z tej dziedziny rezygnuje z wykonywania zawodu, co powoduje braki kadrowe.

Zachętą do podjęcia pracy w służbie zdrowia mogą być coroczne podwyżki wynagrodzenia przewidziane w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Po podwyżkach w lipcu 2023 roku wysokość najniższych wynagrodzeń zasadniczych następujących grup pracowników podmiotów medycznych wynosi:

 • w przypadku lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją – 9 201,91 zł;

 • w przypadku farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego, innego pracownika wykonującego zawód medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 8 186,53 zł;

 • w przypadku lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji – 7 551,91 zł;

 • w przypadku stażysty – 6 028,84 zł;

 • w przypadku farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, technika elektroradiologa, psychologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 6 473,07 zł;

 • w przypadku fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, technika elektroradiologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, technika analityki medycznej, technika elektroradiologa z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarki, albo położnej z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 5 965,38 zł;

 • w przypadku innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony powyżej z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego – 5 457,68 zł;

 • w przypadku pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – 6 346,15 zł;

 • w przypadku pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – 4 949,99 zł;

 • w przypadku pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 4 124,99 zł.

Pracownicy oświaty

Niskie zarobki w oświacie również prowadzą do deficytu nauczycieli różnych przedmiotów. Na poprawę w tym zakresie nie wpływa też sytuacja w szkole, gdzie pedagodzy muszą mierzyć się z różnymi sytuacjami wywołanymi przez ich uczniów i roszczeniowością rodziców. W zawodzie nauczyciela pracują jedynie osoby, które, jak same o sobie mówią, mają do tego powołanie, choć często osoby te z czasem zmieniają pracę na lepiej płatną, choćby wymagało to od nich przekwalifikowania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy określa następujące stawki wynagrodzenia brutto dla nauczycieli:

 • nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) magister z przygotowaniem pedagogicznym – 3 690 zł;

 • nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat (inżynier) z przygotowaniem pedagogicznym, licencjat (inżynier) bez przygotowania pedagogicznego, pedagodzy posiadający dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, osoby posiadające pozostałe wykształcenie – 3 600 zł;

 • nauczyciel mianowany magister z przygotowaniem pedagogicznym – 3 890 zł;

 • nauczyciel mianowany magister bez przygotowania pedagogicznego licencjat (inżynier) z przygotowaniem pedagogicznym, licencjat (inżynier) bez przygotowania pedagogicznego, pedagodzy posiadający dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, osoby posiadające pozostałe wykształcenie – 3 700 zł;

 • nauczyciel dyplomowany magister z przygotowaniem pedagogicznym – 4 550 zł;

 • nauczyciel dyplomowany magister bez przygotowania pedagogicznego licencjat (inżynier) z przygotowaniem pedagogicznym, licencjat (inżynier) bez przygotowania pedagogicznego, pedagodzy posiadający dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, osoby posiadające pozostałe wykształcenie – 3 960 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku z 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa to kwota 27,70 zł. W 2023 roku wyjątkowo minimalne wynagrodzenie będzie rosło dwukrotnie w czasie jednego roku, ponieważ od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić ma 4300 zł, a stawka godzinowa wnosić będzie 28,10 zł. 

Jak widać, wynagrodzenie nauczyciela jest niewiele wyższe od ustalonego minimalnego wynagrodzenia za pracę, które otrzymają osoby, od których nie wymaga się wysokich kwalifikacji i stałego ich podnoszenia.

Rynek pracownika

Brakuje też wielu specjalistów o wykształceniu zawodowym. Mimo problemów w branży budowlanej pracownicy budowlani nadal są poszukiwanymi pracownikami, gdyż w związku z wojną w Ukrainie nastąpił odpływ pracowników pochodzących z tamtych terenów, którzy pracowali przy budowach w Polsce, a wielu Polaków pracujących w branży budowlanej wyjechało za granicę.

Obecnie pracownicy mogą przebierać w różnych ofertach pracy i wybierać te najkorzystniejsze, natomiast pracodawcy borykają się problemem deficytu pracowników.

Wskazać należy, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju wynikającej z inflacji, wojny w Ukrainie, nadal notowany jest niski poziom bezrobocia w Polsce. Pomimo tych czynników przeważają głosy, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Dlatego osoby mające wymienione w niniejszym artykule zawody nie powinny mieć trudności ze znalezieniem dobrze płatnej pracy.