Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwalniam się – o czym muszę pamiętać?

Coraz rzadziej pracujemy w jednej firmie przez wiele lat. Wielu pracowników często zmienia miejsca pracy. Ma na to wpływ wiele czynników. Jeśli już postanowisz: zwalniam się!, warto wiedzieć, o czym musisz pamiętać, jakich formalności dopełnić i jak odejść z klasą.

Dlaczego odchodzimy z pracy?

Powodów, dla których zmieniamy miejsce zatrudnienia, jest wiele. Możemy mieć wrażenie, że stoimy w miejscu, nie rozwijamy się, a głównie na tym nam zależy, możemy też przekonać się, że tak naprawdę chcielibyśmy pracować w innej branży, ponieważ aktualna nie jest już dla nas atrakcyjna, może się też po prostu okazać, że dostaniemy lepszą propozycję pracy lub firma, w której chcielibyśmy się zatrudnić, właśnie ogłosiła nabór i jest to nasza jedyna szansa, żeby się do niej dostać. 

Oczywiście powody odejścia nie zawsze są takie pozytywne. Zdarza się, że nie możemy dogadać się z przełożonymi czy współpracownikami, nie potrafimy odnaleźć się w wyścigu szczurów, a nawet stajemy się ofiarą mobbingu.

Niezależnie jednak od tego, co nami kieruje, warto wiedzieć, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy podejmiemy tę niełatwą decyzję – zwalniam się!

Zwalniam się – co dalej?

Sama decyzja o zwolnieniu to jeszcze nie wszystko. Czeka nas szereg kroków, które musimy wykonać i które są bardzo istotne. Zanim więc ostatecznie powiemy: zwalniam się!, warto sprawdzić, co nas czeka.

Rozwiązanie umowy

Przede wszystkim musimy ustalić, jaki sposób rozwiązania umowy nas dotyczy. Możemy złożyć wypowiedzenie w odpowiednim terminie, odejść za porozumieniem stron, a nawet zwolnić się ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcemy złożyć wypowiedzenie, musimy pamiętać o okresie wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony nie dłużej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku porozumienia stron to pracownik i pracodawca ustalają, kiedy pracownik skończy swoją pracę.

Z kolei zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym może mieć miejsce w przypadku, kiedy zostanie wydane orzeczenie lekarskie o szkodliwym wpływie pracy na zdrowie pracownika bądź pracodawca ciężko naruszy podstawowe obowiązki wobec pracownika.

Wypowiedzenie umowy

Jeśli zdecydujemy się na wypowiedzenie umowy, musimy przygotować odpowiednie pismo. Pamiętaj, że wypowiedzenie musisz wręczyć w pisemnej formie. Co zawrzeć w tym dokumencie?

Wypowiedzenie powinno mieć formę podania i zajmować jedną stronę A4. Oczywiście konieczne są nasze dane osobowe, data i miejsce złożenia (prawy górny róg), data zawarcia naszej umowy, strony umowy, okres wypowiedzenia oraz miejsca na podpisy - nasz i pracodawcy. Warto sporządzić je w dwóch egzemplarzach.

Formułą, której można użyć w głównej treści jest:

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu……………… w……………… (miejscowość) pomiędzy ………………………………. a ……………………………….. (strony umowy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego………………. Przyczyną rozwiązania umowy jest………………………………………………………..

Wypowiedzenie kończymy zwrotem grzecznościowym i własnoręcznym podpisem.

Pracownik nie jest zobowiązany do podania przyczyny rozwiązania umowy.

Pozostałe kwestie – jak odejść z klasą?

Złożenie wypowiedzenia nie jest jedynym, co czeka nas, gdy chcemy się zwolnić, musimy również pamiętać o innych, istotnych kwestiach.

Przede wszystkim do samego końca trwania umowy i naszej pracy w danej firmie starajmy się pracować tak jak zawsze, nie odpuszczajmy, nie róbmy niczego po łebkach. Postarajmy się pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie. Pamiętajmy, że branża wcale nie jest taka duża jak się nam wydaje, a złe opinie szybko się roznoszą.

Przykład 1.

Piotr po złożeniu wypowiedzenia stwierdził, że wytężona praca nie ma sensu, w związku z tym rozgrzebał kilka projektów, udając, że coś robi, ostatecznie jednak niczego nie skończył, choć to deklarował. W nowej firmie był przyjęty bardzo dobrze, zyskał uznanie przełożonych. Po jakimś czasie jeden z jego znajomych z poprzedniej firmy otrzymał kierownicze stanowisko w jego obecnej firmie. Nowy pracownik szybko podzielił się wrażeniami odnośnie do jego pracy na poprzednim stanowisku i chcąc, nie chcąc – zepsuł opinię na jego temat.

To bardzo ważne, by odejść z klasą – zakończyć wszystkie zadania, a jeśli nie mamy takiej możliwości, to przekazać komuś wszystkie założenia. Możemy również zaznaczyć, że aby odciążyć innych, możemy wprowadzić nowego pracownika, który ma nas zastąpić. Posprzątajmy nasze biurko, dokumenty, wyrzućmy wszystko, co nie będzie potrzebne. Dodatkowo pamiętajmy również o tym, aby pożegnać się z wszystkimi, z którymi współpracowaliśmy, możemy na przykład przynieść coś słodkiego, zaprosić najbliższych współpracowników na kawę itd. Decyzja: zwalniam się!, to tylko początek drogi, która nas czeka – sprawmy, żeby została przebyta bezproblemowo.