Poradnik Pracownika

5 najważniejszych rzeczy przy pierwszej pracy

Niedługo zaczynam swoją pierwszą w życiu pracę. Niewiele wiem na temat formalności, jakie wiążą się z zatrudnieniem. O czym powinienem pamiętać przy pierwszym zatrudnieniu? Proszę o radę.

Sebastian, Zamość

 

Rozpoczynając pierwszą pracę, warto wiedzieć, jakie formalności powinny być dopełnione. Podpisanie umowy, badanie lekarskie? A co z prawem do urlopu oraz co w sytuacji choroby?

5 najważniejszych rzeczy przy pierwszej pracy

Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych rzeczy przy pierwszej pracy!

1. Badanie lekarskie

Przed podjęciem każdej pracy pracodawca ma bezwzględny obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Bez ważnego orzeczenia lekarskiego pracownik nie powinien zostać dopuszczony do wykonywania pracy. Badania są płatne, ale obowiązek pokrycia kosztów leży po stronie pracodawcy, więc jeśli należy za nie zapłacić podczas wizyty, to pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty pracownikowi.

2. Podpisanie umowy o pracę

Od 1 września 2016 roku weszły w życie przepisy, które zobowiązują pracodawców do podpisania umowy o pracę z pracownikiem jeszcze przed dopuszczeniem go do wykonywania zadań. Oznacza to, że jeśli pracodawca nie przedstawi Panu w formie pisemnej warunków zatrudnienia, to ma Pan obowiązek upomnieć się o ten dokument jeszcze przed przystąpieniem do pracy.

3. Szkolenie BHP

Kolejnym elementem, o którym należy pamiętać przy podjęciu pracy (nie tylko pierwszej, ale każdej), jest obowiązek przeszkolenia z zakresu BHP. Przeszkolenie pracownika również jest obowiązkiem pracodawcy, który musi zostać spełniony jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Wstępne szkolenie BHP powinno zawierać instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy oraz zapoznać pracownika z ryzykiem występującym na danym stanowisku pracy.

4. Pierwszy urlop

W pierwszym roku zatrudnienia (inaczej niż w kolejnych latach pracy) liczony jest wymiar przysługującego urlopu. Osoba rozpoczynająca pierwszą pracę w życiu ma prawo do 20 dni urlopu w ciągu roku. Jednak nie nabywa prawa do całego urlopu w pierwszym dniu pracy. Na urlop trzeba sobie zapracować. Dokładniej, pracownik nabywa prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu. Ile dokładnie? 20 dni / 12 miesięcy = 1,66. Czyli po pierwszym miesiącu pracy przysługuje 13 godzin i 19 minut. W pierwszym kalendarzowym roku zatrudnienia nie obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru urlopu do góry na korzyść pracownika. Jednak po 2 miesiącu pracy pracownik ma prawo do 3 dni urlopu (1,66 x 2 dni = 3,32).

5. Pierwsze zwolnienie lekarskie

Jeśli zdarzy się pracownikowi zachorować w pierwszym miesiącu pracy, to ma on prawo do wynagrodzenia chorobowego, jeżeli okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego wynosi co najmniej 10 lat lub pomiędzy okresami nie nastąpiła przerwa 30 dni.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego mają również pracownicy, którzy:

  • są absolwentami szkoły lub szkoły wyższej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

  • stali się niezdolni do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

  • podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, którzy posiadają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

  • są posłem lub senatorem i przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Jeśli pracownik nie spełnia powyższych wymogów, to za czas choroby w pierwszym miesiącu pracy w ewidencji czasu pracy zostanie wykazania nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.