Poradnik Pracownika

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego - kiedy ma miejsce?

Jestem w ósmym miesiącu ciąży z bliźniakami. Ze względów zdrowotnych przed porodem będę przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jestem zatrudniona na 1/3 etatu a pracodawca wypłaca mi wynagrodzenie minimalne proporcjonalne do etatu. Ostatnio dowiedziałam się, że jeśli będę pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 100% przez pierwszą część urlopu, to jeśli obniżone do 60% świadczenie będzie niższe niż 1000 zł, wówczas przysługują mi dodatkowe środki. Czy faktycznie należy mi się wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego?

Marianna, Międzyzdroje

 

Jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (czyli do 1000 zł).

Wymiar i wysokość urlopów związanych z rodzicielstwem

W przypadku ciąży bliźniaczej kobiecie przysługuje urlop w wysokości:

  • 31 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • 34 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński może przysługiwać w wysokości 80% przez cały okres korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. Można również przez część urlopów otrzymywać 100% świadczenia, a przez pozostały okres 60%.

W sytuacji, gdy pracownik osiąga minimalne wynagrodzenie, korzystniej jest zdecydować się na pobieranie 100% zasiłku, a następnie obniżenie go do 60%. Jeśli obniżone świadczenie będzie niższe niż 1000 zł, wtedy przysługują dodatkowe środki, czyli wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego. Za skorzystaniem z takiej opcji przemawia również fakt, że zasiłek w pełnej wysokości przy urodzeniu dwójki lub więcej dzieci będzie wypłacany przez cały okres urlopu macierzyńskiego oraz aż 8 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czyli po urodzeniu bliźniąt przez 39 tygodni rodzic pobiera 100% świadczenia, a przez pozostałą część 60%.

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego dostępne dla obojga rodziców?

Czy jeżeli oboje rodziców pobiera jednocześnie zasiłek macierzyński, to mają oni oboje prawo do wyrównania zasiłku macierzyńskiego? Jak najbardziej - rodzice dziecka jednocześnie pobierający zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, których kwota tego zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, to podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje odrębnie każdemu z rodziców dziecka.