Poradnik Pracownika

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego

Jestem w ósmym miesiącu ciąży z bliźniakami. Ze względów zdrowotnych przed porodem będę przebywała na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wypłaca mi wynagrodzenie minimalne. Ostatnio dowiedziałam się, że jeśli będę pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 100% przez pierwszą część urlopu, to jeśli obniżone do 60% świadczenie będzie niższe niż 1000 zł, wówczas przysługują mi dodatkowe środki. Czy faktycznie należy mi się wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego?

Marianna, Międzyzdroje

Jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (czyli do 1000 zł).

W przypadku ciąży bliźniaczej kobiecie przysługuje urlop w wysokości:

  • 31 tygodni urlopu macierzyńskiego,

  • 34 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński może przysługiwać w wysokości 80% przez cały okres korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. Można również przez część urlopów otrzymywać 100% świadczenia, a przez pozostały okres 60%.

W sytuacji, gdy pracownik osiąga minimalne wynagrodzenie, korzystniej jest zdecydować się na pobieranie 100% zasiłku, a następnie obniżenie go do 60%. Jeśli obniżone świadczenie będzie niższe niż 1000 zł, wtedy przysługują dodatkowe środki, czyli wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego. Za skorzystaniem z takiej opcji przemawia również fakt, że zasiłek w pełnej wysokości przy urodzeniu dwójki lub więcej dzieci będzie wypłacany przez cały okres urlopu macierzyńskiego oraz aż 8 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czyli po urodzeniu bliźniąt przez 39 tygodni rodzic pobiera 100% świadczenia, a przez pozostałą część 60%.