Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego - kiedy ma miejsce?

Jestem w ósmym miesiącu ciąży z bliźniakami. Ze względów zdrowotnych przed porodem będę przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jestem zatrudniona na 1/3 etatu a pracodawca wypłaca mi wynagrodzenie minimalne proporcjonalne do etatu. Ostatnio dowiedziałam się, że jeśli będę pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 100% przez pierwszą część urlopu, to jeśli obniżone do 60% świadczenie będzie niższe niż 1000 zł, wówczas przysługują mi dodatkowe środki. Czy faktycznie należy mi się wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego?

Marianna, Międzyzdroje

 

Jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (czyli do 1000 zł).

Wymiar i wysokość urlopów związanych z rodzicielstwem

W przypadku ciąży bliźniaczej kobiecie przysługuje urlop w wysokości:

  • 31 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • 34 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński może przysługiwać w wysokości 80% przez cały okres korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. Można również przez część urlopów otrzymywać 100% świadczenia, a przez pozostały okres 60%.

W sytuacji, gdy pracownik osiąga minimalne wynagrodzenie, korzystniej jest zdecydować się na pobieranie 100% zasiłku, a następnie obniżenie go do 60%. Jeśli obniżone świadczenie będzie niższe niż 1000 zł, wtedy przysługują dodatkowe środki, czyli wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego. Za skorzystaniem z takiej opcji przemawia również fakt, że zasiłek w pełnej wysokości przy urodzeniu dwójki lub więcej dzieci będzie wypłacany przez cały okres urlopu macierzyńskiego oraz aż 8 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czyli po urodzeniu bliźniąt przez 39 tygodni rodzic pobiera 100% świadczenia, a przez pozostałą część 60%.

Niebawem w życie mają wejść przepisy wprowadzające istną rewolucję w urlopach rodzicielskich i pobieranych z tego tytułu świadczeniach, o czym więcej można przeczytać tu: Urlopy związane z rodzicielstwem – co się zmieni?

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do świadczenia rodzicielskiego dostępne dla obojga rodziców?

Czy jeżeli oboje rodziców pobiera jednocześnie zasiłek macierzyński, to mają oni oboje prawo do wyrównania zasiłku macierzyńskiego? Jak najbardziej - rodzice dziecka jednocześnie pobierający zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, których kwota tego zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, to podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje odrębnie każdemu z rodziców dziecka.