Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy rodzic powinien ponownie zgłosić studenta do ubezpieczeń, gdy ten skończył pracę?

Jestem studentem II roku psychologii. Na początku roku podjąłem się pracy na postawie umowy o pracę – trwała ona 2 miesiące - obecnie nie jestem nigdzie zatrudniony. Właśnie wróciłem od lekarza – dowiedziałem się, że „świecę się w systemie na czerwono”, czyli nie jestem ubezpieczony. Na studiach nie wykupiłem ubezpieczenia, ponieważ byłem zgłoszony do ubezpieczeń przez mamę. Czy rodzic powinien ponownie zgłosić studenta do ubezpieczeń, gdy ten w trakcie nauki podjął się pracy?

Marek, podkarpackie

 

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

W świetle ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ubezpieczona powinna być każda osoba, która się uczy – aż do ukończenia 26. roku życia. Takim osobom przysługuje ubezpieczenie finansowane ze środków publicznych. Uczniowie oraz studenci spełniający powyższe kryteria najczęściej są ubezpieczeni „przy rodzicu” albo z uczelni.

W przypadku gdy uczeń bądź student ukończy 26. rok życia, powinien złożyć wniosek w dziekanacie uczelni/szkoły o zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego. Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia opiekę publiczną i zdrowotną osobom zarejestrowanym.

Czy rodzic powinien ponownie zgłosić studenta do ubezpieczeń, w przypadku gdy ten w trakcie nauki podjął się wykonywania pracy?

Nie jest oczywistym, czy w przypadku gdy student do 26 roku życia w trakcie studiów podejmował się pracy, to że po jej ukończeniu powinien ponownie zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców.

Rodzice zgłaszający, najczęściej u swoich pracodawców, dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego często błędnie zakładają, że czynią to jednorazowo. Domniemają, że ich dzieci będą objęte ubezpieczeniem zdrowotnym nieprzerwanie do dnia ukończenia przez ich potomstwo 26. roku życia. Nie jest to prawda. Jeżeli student lub uczeń podejmuje się wykonywania pracy, a jego pracodawca/zleceniobiorca zgłosi go do ubezpieczeń ZUS, to w momencie zakończenia umowy traci on prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z tym w przypadku gdy umowa o pracę lub zlecenie osoby uczącej się do 26. roku życia wygaśnie, rodzic powinien ponownie zgłosić studenta do ubezpieczeń.