Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Skierowania do sanatorium – zmiany od 2019 roku

Jestem przedsiębiorcą i opłacam składki zdrowotne i chorobowe. Kilka miesięcy temu miałem wypadek samochodowy i od tamtej pory mam problemy z kręgosłupem. Zastanawiam się nad wyjazdem do sanatorium. Jak wyglądają formalności związane z otrzymaniem skierowania do sanatorium?

Edward, Wrocław

 

Pacjent, który chce skorzystać z wyjazdu do sanatorium, musi dopełnić kilku formalności. Z kolei skierowania do sanatorium muszą zostać zweryfikowane na kilku etapach. Oto jak wygląda procedura wystawiania skierowania do sanatorium.

1. Otrzymanie skierowania do sanatorium

Na początku pacjent powinien udać się do lekarza rodzinnego, czyli do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Po przeprowadzeniu badania oraz wywiadu z pacjentem oraz ewentualnie po analizie dokumentacji medycznej pacjenta, lekarz decyduje o tym, czy spełnia ona warunki do skierowania do sanatorium. Jeśli jego decyzja jest pozytywna, wystawia on odpowiednie pismo (skierowanie).

2. Przekazanie skierowania do sanatorium do Narodowego Funduszu Zdrowia

Otrzymane od lekarza skierowanie do sanatorium pacjent powinien przekazać do odpowiedniego oddziału NFZ, prawidłowego ze względu na adres zamieszkania pacjenta. Czasami lekarz nie przekazuje pacjentowi dokumentu, a samodzielnie dostarcza je do NFZ.

3. Weryfikacja skierowania do sanatorium i jego zasadności

Po przekazaniu do NFZ skierowania do sanatorium zostaje ono zarejestrowane, a następnie poddane weryfikacji. Analizy dokonuje lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Bada on zasadność leczenia, a następnie kwalifikuje do odpowiedniego rodzaju i miejsca leczenia uzdrowiskowego.

4. Wynik weryfikacji skierowania do sanatorium

Po weryfikacji w oddziale NFZ pacjent może otrzymać dwie decyzje pozytywną lub negatywną.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skierowania do sanatorium, pacjent otrzyma w ciągu 30 dni od zarejestrowania skierowania w NFZ decyzję o skierowaniu do konkretnego ośrodka uzdrowiskowego. Następne pismo pacjent otrzyma najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Negatywne rozpatrzenie wniosku

Decyzja negatywna jest podejmowana, jeśli występują przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego lub jeśli nie ma wskazań do takiego leczenia. Co ważne, od decyzji NFZ pacjent nie może się odwołać.