Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kiedy można ubiegać się o sprostowanie świadectwa pracy?

Pracowałam kilkanaście lat w jednym zakładzie pracy. Z biegiem czasu awansowałam z pracownika liniowego na brygadzistę, a następnie na specjalistę ds. produkcji. W styczniu złożyłam wypowiedzenie i po 3 miesiącach skończyłam pracę. W otrzymanym świadectwie pracy zauważyłam błędy, nie zawierało ono informacji o ostatnio zajmowanym stanowisku. W dokumentach posiadam aneks, który zmieniał mi stanowisko na specjalistę. Czy mam szansę na sprostowanie świadectwa pracy?

Kornelia, Gdynia

 

Sprostowanie świadectwa pracy jest możliwe i wymaga od pracownika złożenia wniosku. Na końcu świadectwa pracy zamieszcza się pouczenie, które opisuje tryb składania wniosku o sprostowanie oraz wskazuje sąd, do którego pracownik może odwołać się od decyzji.

Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę

W ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania określa termin, w jakim wniosek ten ma być rozpatrzony i wynosi on 7 dni. Jeżeli były pracodawca zgodzi się z wnioskiem, sporządza i wydaje on nowe świadectwo. Warto zauważyć, że przekroczenie terminu złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy nie cofa prawa do uwzględnienia prośby przez byłego pracodawcę.

Sąd a sprostowanie świadectwa pracy

W sytuacji gdy pracodawca nie uwzględni wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, powinien zawiadomić o tym na piśmie. W tym przypadku pracownik od dnia otrzymania informacji o odmowie skorygowania świadectwa ma 14 dni na odwołanie się do sądu rejonowego. Warto zaznaczyć że pracownik ma także prawo do wniesienia sprawy do sądu w ciągu 14 dni od dnia, w którym pracodawcy upłynął siedmiodniowy termin na sprostowanie świadectwa lub zawiadomienie o odmowie jego skorygowania.

Skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu ma postać pozwu. Jest to sprawa niemajątkowa, dlatego nie trzeba uiszczać żadnych opłat i toczyć się będzie w postępowaniu zwykłym. Gdy sąd uwzględni powództwo, wówczas pracodawca powinien wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

Sprostowanie świadectwa pracy oznacza wydanie nowego poprawnie przygotowanego dokumentu.  Pracodawca najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy ma obowiązek usunąć z akt osobowych i zniszczyć błędnie wydane świadectwo pracy.